Veiligheid en privacy meer weten?

Artikel 25 Beveiliging en privacy

  1. De klant geeft bij het doen van een aankoop toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van CamperHulp Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor CamperHulp en worden niet aan derden verstrekt, tenzij CamperHulp hiertoe krachtens de wet of rechtelijke uitspraak verplicht tot is.
  2. Voor zover CamperHulp persoonsgegevens van de klant verwerkt, doet CamperHulp dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de wet AVG. CamperHulpzal aan alle verplichtingen voldoen die de wet AVG stelt.
  3. CamperHulp legt passende maatregelen ten behoeve van de bescherming van gegevens, dit om misbruik, verlies, toegang van onbevoegden of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
  4. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij CamperHulp als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van klanten zelf die door CamperHulp worden opgeslagen
  5. Indien naar het oordeel van CamperHulp een gevaar ontstaat voor het functioneren van computersystemen of het netwerk van CamperHulp, is CamperHulp gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  6. Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van de klant rust de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op de klant.
  7. De klant heeft ten alle tijden het recht om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen dan wel te verwijderen.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Wij zijn CamperHulp

Dit is ons KvK-nummer: 24330087
Dit is ons BTW-identificatienummer: NL001423500B42

Je kunt ons zo bereiken:
Bellen:06-26 00 71 75 via Whatsapp
Mailen: CamperHulp
Schrijven: Master de Jongwei 28 9219 VN De Tike